Peairt

Try to understand the following conversation. There are new constructions and words we will be looking at:

An diugh, chaidh sinn a Pheairt. bha e fuar. Tha Peairt glè mhòr. tha mòran eaglaisean, taighean-tasgaidh, gailearaidh ealain agus cafaidhean aige. Chan eil gàidhlig aig Peairt. Tha mòran bhailtean Albannach glè dhona, tha Peairt glè eadar-dhealaichte.